Üzleti feltételek
üzemeltető:F & L Media LLC, Coastal Highway 16192, DE19958, Lewes, Spojené státy americké, Daňové číslo: 6372709

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Ezek az üzleti feltételek (a továbbiakban: „üzleti feltételek”) F & L Media LLC (a továbbiakban: „eladó”) a szerződéses felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit határozza meg, amelyek az adásvételi szerződéssel kapcsolatosak (a továbbiakban: „szerződés”), amely az eladó és a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „vevő”) között jött létre az eladó webáruházán keresztül.
1.2 Az üzleti feltételek továbbá szabályozzák a felek jogait és kötelezettségeit az eladó honlapjának és az ehhez kapcsolódó egyéb jogviszonyoknak a használata során. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak az olyan esetekre, amikor az a személy, aki árut kíván vásárolni az eladótól, vállalkozása nevében jár el.
1.3 A feltételektől eltérő rendelkezések megegyezhetők az adásvételi szerződésben. Az adásvételi szerződésben eltérő rendelkezések elsőbbséget élveznek az üzleti feltételekkel szemben.
1.4 Az üzleti feltételek az adásvételi vételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelvűek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven is megköthető. 
1.5 Az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti az üzleti feltételeket. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az üzleti feltételek korábbi változatának időtartama alatt keletkeztek.
1.6 Az adásvételi szerződés az eladó által a vásárló kötelező érvényű megrendelésének kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül a megrendelés megerősítésével jön létre.


2. Az adásvételi szerződés megkötése

2.1 A bolt webfelülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját, beleértve az kínált áruk árait is. A kínált termékek árai tartalmazzák az adókat és az összes kapcsolódó illetéket. Az áruk eladási ajánlata és ezen áruk ára mindaddig érvényesek, amíg azok megjelennek a bolt webfelületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladót abban, hogy egyénileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. A bolt webfelületén található áruk eladására vonatkozó ajánlatok nem kötelező érvényűek, és az eladó nem köteles ezen árukra adásvételi szerződést kötni.
2.2 A webfelület információkat tartalmaz a csomagolás és a szállítás költségeiről is. A bolt webfelületén feltüntetett, a csomagolásra és az áruk kiszállítására vonatkozó információk csak akkor érvényesek, ha az árut Magyarország területére szállítják.
2.3 Az áru megrendelésére a vevő kitölti a megrendelőlapot a bolt webfelületén. A megrendelőlap a következők tartalmaz információkat:
- a megrendelt áruról
- az áru vételárának fizetési módjáról
- a megrendelt áru kézbesítésének módjáról
- információk az áru szállításával kapcsolatos költségekről
- vásárlói adatok, ideértve a kézbesítési címet és a kapcsolattartási adatokat
(a továbbiakban együttesen: „rendelés”).
2.4 A megrendelés elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és módosíthatja az általa megadott adatokat, figyelembe véve annak lehetőségét is, hogy a vevő megállapíthatja és javíthatja a rendeléskor történő adatbevitel során vétett hibákat. A vevő a „RENDELÉS” gombra kattintva küldi el a megrendelést az eladónak. A vevő köteles helyes és valódi adatokat megadni. A megrendelésben megadott információkat az eladó helyesnek ítéli meg. A megrendelés kézhezvételekor az eladó e-mailben haladéktalanul megerősíti a kézhezvételt a vevőnek a rendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „a vevő e-mail címe”).
2.5 A megrendelés jellegétől (az áru mennyisége, a vételár összege, becsült szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult kérni a vásárlótól a rendelés további megerősítését (pl. írásban vagy telefonon).
2.6 Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a rendelés elfogadásával jön létre, amit az eladó a vevőnek e-mailben küld el a vevő e-mail címére.
2.7 A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentős módon megszegték az adásvételi szerződést (ideértve az üzleti feltételeket is).
2.8 A vásárló beleegyezik a távközlés eszközeinek használatába az adásvételi szerződés megkötésekor. A távközlési eszközök használatával felmerült költségeket (internetcsatlakozás költsége, telefonhívások költségei) az adásvételi szerződés megkötésére a vevő állja.

3. A TERMÉK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 A termék árát és az adásvételi szerződés szerinti szállítással járó esetleges költségeket a vevő a következő módokon térítheti meg:
- Utánvétellel
- Banki átutalással
3.2 A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben megtéríteni. Ha az nincs kifejezetten másképp feltüntetve, akkor a vételár alatt a szállítással kapcsolatos költségek is értendők.
3.3 Ha a vevő az utánvétel lehetőségét választja, akkor a vételárat az áru átvételekor kell kifizetni. Ha a vevő a banki átutalást választja, akkor a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül kell átutalni.
3.4 Banki átutalás esetén a vevő köteles a vételárat az átutalás egyedi azonosítójával utalni. Banki átutalás esetén a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor az összeget jóváírják az eladó számlájára.
3.5 Az eladónak jogában áll, különösen, ha a vevő nem erősíti meg a rendelést, kérni az áru elküldése előtt a teljes vételár kifizetését.
3.6 Az áru vételárából az eladó által a vevőnek biztosított engedmények nem kombinálhatók egymással.
3.7 Ha az az üzleti kapcsolatban általános vagy ha azt az általánosan kötelező erejű jogszabályok előírják, akkor az eladó adózási okmányt - számlát állít ki a vevőnek az adásvételi szerződés alapján fizetett összegre és elektronikus úton elküldi a vevő e-mail címére.

4. A szerződés felmondása

4.1 A vevő az áru kézhezvételétől vagy az áru utolsó részének kézbesítésétől számított 14 napon belül felmondhatja a szerződést, tekintet nélkül az áru átvételének vagy a fizetésének formájára. A fenti határidő arra szolgál, hogy a vevő megfelelő mértékben megismerkedjen az áru jellegével, jellemzőivel és működésével.
4.2 A vevő az áru kézbesítése előtt bármikor felmondhatja a szerződést.
4.3 Az adásvételi szerződés felmondását a vevő többek között elküldheti az eladó üzleti címére vagy az e-mail címre, amelyek a webáruház üzleti feltételeiben fel vannak tüntetve.
4.4 A vevő a szerződés felmondását 14 napon belül elküldi vagy átadja az eladónak. A vevőnek nem kell megindokolnia a szerződés felmondását. A kommunikáció megkönnyítése érdekében ajánlatos a felmondásban feltüntetni a vásárlás dátumát vagy a szerződés / eladási okmány számát, bankszámlaszámot és az áru visszaküldésének választott módját.
4.5 Az eladó köteles az adásvételi szerződés felmondásától számított 14 napon belül visszafizetni a vevőnek a teljes vételárat. A vásárló köteles ugyanazon határidőn belül elküldeni vagy átadni a vásárolt árut az eladónak. Az árut teljes egészében, lehetőleg az eredeti csomagolásban, kopás és sérülés nélkül visszaadni az eladónak (nem utánvételre). Az áru visszaküldésének költségeit a vevő fizeti, még akkor is, ha az árut a jellege miatt nem lehet postán visszaküldeni.
4.6 Ha a visszaküldött áru a vevő kötelezettségeinek elmulasztása miatt sérült, akkor az eladónak jogában áll a vevővel szemben az áru értékének csökkentését követelni, és a visszafizetett összegből leszámítani.
4.7 Ha a vevő felmondja az adásvételi szerződést, az eladó nem köteles a kifizetett összeget addig visszafizetni a vevőnek, amíg a vevő vissza nem küldi az árut, vagy bizonyítani nem tudja, hogy az árut a vállalkozónak elküldte.
4.8 Az adásvételi szerződés felmondásának mintái megtalálhatók a honlapokon.

5. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS KÉZBESÍTÉSE

5.1 Az áru kézbesítésének módját az eladó határozza meg, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. Ha a szállítási módról a vevő igényei alapján állapodnak meg, akkor a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal járó kockázatot és esetleges további költségeket.
5.2 Ha az eladó köteles az árut a vevő által az adásvételi szerződés alapján a rendelésben megadott helyre szállítani az árut, akkor a vásárló köteles az árut kézbesítéskor átvenni. Ha a kézbesítéskor a vevő nem veszi át az árut, az eladónak jogában áll 1300 HUF tárolási díjat felszámítani vagy az eladó jogosult felmondani a vételi szerződést.
5.3 Abban az esetben, ha a vevő miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles megtéríteni az áru ismételt kézbesítésével járó költségeket, vagy az egyéb szállítási móddal kapcsolatos költségeket.
5.4 Az áru kiszállítójától történő átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, hogy bármilyen hiba esetén ezt azonnal tudassa a kiszállítóval. A csomagolás sérülése esetén, amely jogosulatlan felbontásra utal, a vevő nem köteles a szállítmányt a kiszállítótól átvenni. A szállítólevél aláírásával a vevő megerősíti, hogy az árut tartalmazó küldeménycsomag sértetlen volt.
5.5 A vevő kérésére az eladónak írásban meg kell erősítenie azt, hogy a vevő kötelezettségei milyen mértékben és mennyi ideig nem teljesülnek hibás teljesítés esetén, és hogy a vevő hogyan gyakorolhatja a belőle adódó jogokat.
5.6 Az áruszállítás további jogait és kötelezettségeit az eladó különleges szállítási feltételei szabályozzák, ha az eladó kiad ilyet.

6. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN

6.1 Ha az átvett árunak hiányosságai vannak (pl. nem rendelkezik az egyeztetett vagy indokoltan elvárt tulajdonságokkal, nem felel meg a szokásos vagy megegyezés szerinti célnak, hiányos, nem felel meg a mennyisége, mérete, súlya vagy minősége más jogi, szerződésbeli vagy akár szerződéskötést megelőző paramétereknek) ezekért az eladó felelős.
6.2 A vevő az áru kézhezvételétől számított két éven belül igényelheti az áru hiányosságának ingyenes eltávolítását vagy az árból ésszerű engedményét kérhet; ha ez nem aránytalan a hiba természetéhez (különösen, ha a hibát nem lehet indokolatlan késedelem nélkül kijavítani), akkor lehet kérni egy új, hibamentes áru vagy új hibamentes alkatrész szállítását, ha a hiba csak az adott alkatrészre vonatkozik.
6.3 Ha az áru javítása vagy cseréje nem lehetséges, a vevő a vételár teljes visszatérítését kérheti a szerződés felmondása alapján.
6.4 Az eladó nem köteles eleget tenni a vevő követelésének, ha bizonyítja, hogy a vevő az áru hibájáról az átvétel előtt tudott vagy a hibát ő okozta.
6.5 Az alacsonyabb áron értékesített termékek esetében az eladó nem felel a hibáért, ami miatt az árunak alacsonyabb az ára. Ilyen esetekben a vevőnek cserejog helyett ésszerű árengedményre van joga.
6.6 Az eladó az áru átvételétől számított 24 hónapos garanciaidőn belül vagy a reklámban feltüntetett lejárati időn belül, az áru csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban feltüntetett időben felel a hibákért.
6.7 Ezen időn belül a vevő élhet a reklamáció jogával és választása szerint az olyan hibánál, amely lényeges szerződésszegést jelent (függetlenül attól, hogy a hiba eltávolítható vagy nem eltávolítható):
- a hiba elhárítása új cikk kiszállításával vagy a hiányzó cikk kiszállításával;
- a hiba ingyenes elhárítása javítás útján;
- ésszerű kedvezmény a vételárra;
- a vételár visszafizetése a szerződés felmondása alapján.
6.8 Jelentős az a szerződésszegés, amelyről a jogsértő fél már a szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kellett, ha a másik fél nem kötött volna szerződést, ha a jogsértést előre látta volna.
6.9 A hiba esetén, amely a szerződés kismértékű megsértését jelenti (függetlenül attól, hogy a hiba eltávolítható vagy nem), a vevő jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű engedményt kaphat a vételárból.
6.10 Ha eltávolított hiba ismételten előfordult (harmadik panasz ugyanazon hiba miatt vagy negyedik eltérő hiba miatt) vagy ha az áruknak számos hibája van (legalább három hiba egyidejűleg), akkor a vevő kedvezményt igényelhet a vételárból, az áru cseréjét kérheti vagy felmondhatja a szerződést.
6.11 Az eladó nem vállal felelősséget a normál kopás vagy a használati utasítás be nem tartása által okozott hibákért.
6.12 Az eladó vállalja, hogy a kiválasztott árukra kiterjesztett szerződéses garanciát vállal.
6.13 A vevő köteles a hiba megállapítását követően indokolatlan késedelem nélkül panaszt benyújtani az eladónak vagy a javítást végzőnek. Ha írásban vagy elektronikusan megteszi, akkor meg kell adnia elérhetőségeit, a hiba leírását és a panasza kezelésének módját.
6.14 A reklamáció átvételéhez szükséges formanyomtatvány elérhető a honlapon.
6.15 A vevő köteles a hibáról szóló értesítés időpontjában értesíteni az eladót az általa választott jogról vagy indokolatlan késedelem nélkül a hiba bejelentése után. A választás megváltoztatása az eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a vevő javíthatatlan hiba elhárítását kérte.
6.16 A vevőnek az időben bejelentett lényeges szerződésszegéskor ugyanolyan jogai vannak, mint a lényegtelenebb szerződésszegéskor.
6.17 A vevő köteles bizonyítani az áru vásárlását (lehetőleg a vásárlásról szóló okmánnyal). A panasz rendezésének ideje az áru átadásától/kézbesítésétől számítódik az eladónak vagy a javításra kijelölt helynek. Az árut a szállításra megfelelően be kell csomagolni, hogy ne sérüljön meg, tisztának és teljesnek kell lennie.
6.18 Az eladó köteles haladéktalanul dönteni a reklamációról vagy arról, hogy a döntéshez szakértői megítélésre van szükség. Tájékoztatja a vevőt a szakértői vélemény szükségességéről. Az eladó a reklamációt, beleértve a hiba elhárítását indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül rendezi, hacsak a vevővel írásban nem állapodnak meg hosszabb határidőn. Ezen időszak lejárta után a vevőnek ugyanolyan jogai vannak, mintha a szerződés lényeges megsértéséről lenne szó.
6.19 Ha az eladó megtagadja a hiba eltávolítását, a vevő ésszerű engedményt kérhet a vételárból, vagy felmondhatja a szerződést.
6.20 A jótállás időtartama meghosszabbodik a követeléstől annak elintézéséig vagy addig, amikor a vevő köteles az árut átvenni. Az áru vagy alkatrészei cseréje esetén az eladó felelőssége úgy érvényes, mintha új árut vagy alkatrészt adna el.
6.21 Ha a panaszkezelés állapotát online nem lehet ellenőrizni, az eladó vállalja, hogy e-mailben vagy sms-ben értesíti a vevőt a panaszkezelésről.
6.22 Indokolt igény esetén a vevő jogosult az ésszerűen felmerült költségek megtérítésére.
6.23 A reklamációt a kitöltött formanyomtatvánnyal együtt a következő címre küldjék. Reklamációt utánvételre nem fogadunk.

7. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1 A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével megszerzi az áru tulajdonjogát.
7.2 A vevő tudomásul veszi, hogy a bolt webes felületét alkotó szoftvereket és egyéb elemeket, amelyek az üzlet webes felületét alkotják (beleértve a kínált áruk fényképeit) szerzői jog védi. A vevő vállalja, hogy nem vesz részt olyan tevékenységekben, amelyek lehetővé teszik számára, hogy harmadik felek az áruház webes felületét alkotó szoftvert vagy egyéb elemeit megtámadják vagy visszaéljenek vele.
7.3 A vevő nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások alkalmazására, amelyek negatívan befolyásolhatják az áruház webes felületének működését az áruház webes felületének használatakor. Az áruház webes felületét csak annyiban lehet használni, hogy az ne sértse a többi vásárlói jogait, és amely összhangban áll a rendeltetésével.
7.4 Az eladó a vevővel szemben a polgári törvénykönyv szerint semmilyen magatartási kódexszel nincs kötve.
7.5 A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, amelyek harmadik fél általi beavatkozás vagy a weboldal nem rendeltetésszerű használata miatt következtek be.

8. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS AZ ÜZLETI ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE

8.1 A vevő, aki természetes személy, személyes adatainak védelmét a Szlovák Köztársaság Tt. 101/2000-es, a személyes adatok védelméről szóló kiegészített és módosított törvénye szabályozza.
8.2 A vevő beleegyezik a következő személyes adatainak feldolgozásába: vezeték- és keresztnév, lakhelye címe, azonosító szám, adószám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen: „személyes adatok”).
8.3 A vevő beleegyezik a személyes adatainak feldolgozásába az eladó által, az adásvételi szerződés jogainak és kötelezettségeinek megvalósítására, valamint információk és üzleti értesítések küldése céljából.
8.4 A vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (az üzlet internetes felületéről történő megrendeléskor) helyesen és valódisággal megadni, és kötelessége, hogy indokolatlan késedelem nélkül értesítse az eladót a személyes adatainak bármilyen változásáról.
8.5 Az eladó felhatalmazhat harmadik személyt a vevő személyes adatainak feldolgozására. Az árut szállító személyek kivételével a személyes adatokat a vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adják ki harmadik személyeknek.
8.6 A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatokat elektronikusan, automatizált módon, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzuk fel.
8.7 A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és tájékoztatva volt arról, hogy az adatait önszántából adta meg.
8.8 Ha a vevő úgy gondolja, hogy az eladó vagy az adatfeldolgozó (8.5. cikkely) olyan személyes adatait dolgozza fel, amelyek ellentétesek a vevő magán- és személyes életének védelmével vagy ellentétben áll a jogszabályokkal, különösen, ha a személyes adatok pontatlanok, tekintettel a feldolgozásuk céljára:
- az eladótól és a feldolgozótól magyarázatot követelhet,
- követelheti, hogy az eladó vagy a feldolgozó hárítsa el a kialakult helyzetet. Leginkább szó lehet a blokkolásról, javításról, kiegészítésről vagy a személyes adatok törléséről. Ha a vevő követelménye az előző mondatban leírtak szerint jogos, akkor az eladó vagy a feldolgozó azonnal elhárítja a hibás állapotot.
- nem tesz eleget. Ha az eladó vagy a feldolgozó nem tesz eleget a követelésnek, akkor a vevőnek jogában áll közvetlenül felvenni a kapcsolatot az adatvédelmi hivatallal. Ez a rendelkezés nem érinti a vevő azon jogát, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen az adatvédelmi hivatallal.
8.9 Ha a vevő információt kér személyes adatainak feldolgozásáról, az eladó köteles ezeket az információkat megadni. Az eladónak jogában áll megfelelő kompenzációt követelni az előző mondat szerinti információszolgáltatáshoz szükséges költségekre.
8.10 A vevő beleegyezik, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy vállalkozásaival kapcsolatos információkat kapjon az e-mail címére, továbbá beleegyezik, hogy üzleti értesítéseket kapjon az eladótól az e-mail címére.

9. KÉZBESÍTÉS

9.1 Eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződéssel kapcsolatos levelezést írásban kell kézbesíteni a másik félnek, e-mailben, személyesen vagy ajánlott levélben (a feladó választása szerint). A vevőnek a felhasználói fiókjában megadott e-mail címre kézbesítik.
9.2 Az üzenet kézbesítve van:
- e-mailben történő kézbesítés esetén, amikor azt a bejövő levelező szerverre fogadják; az e-mailen küldött üzenetek integritását tanúsítvánnyal lehet biztosítani,
- személyes kézbesítés vagy postai szolgáltató útján, a küldemény címzettek általi átvételével,
- személyes kézbesítés vagy postai szolgáltató útján történő kézbesítés esetén, a küldemény elutasításával, a küldemény (vagy adott esetben a küldemény átvételére jogosult személy) átvételének megtagadásával,
- postai szolgáltató általi kézbesítés esetén a letétbe helyezés napjától számított tíz (10) napos időtartam elteltével, valamint a címzettnek értesítés küldésével a letétbe helyezett küldemény kézhezvételéről, ha a küldeményt a postai szolgáltatónál letétbe helyezték, még akkor is, ha a címzettet nem tájékoztatták a letétről.

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1 Ha a weboldal használatához kapcsolódó kapcsolat vagy az adásvételi szerződéssel létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatot a Szlovák Köztársaság jogszabályai szabályozzák. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező érvényű jogszabályok által biztosított jogait.
10.2 Az eladó áruk értékesítésére a vállalkozói engedély alapján jogosult, és az eladó tevékenységéhez más engedélyre nincs szükséges. A vállalkozás ellenőrzését az illetékes kereskedelmi engedélyezési hivatal látja el a hatáskörének keretein belül.
10.3 Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy nem hatékony vagy ilyenné válik, akkor olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés vagy az üzleti feltételek módosítása írásbeli formát igényel.
10.4 Az adásvételi szerződést - az üzleit feltételeket is beleértve - az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el.