Többet vásárolhat 26 299,00 Ft és ingyenes szállítás van

Reklamáció

Panasztételi eljárás - reklamáció

Reklamációs űrlap ITT.

Cím a reklamált termék visszaküldésére: Český Brod, Žižkova 149, 28201, Česká republika

Leírja a folyamatot az ügyfél és az eladó között - www.blackday.hu 

A panasztételi eljárás tájékoztatja a vásárlót a hibás vagy egyéb módon sérült áruk reklamációjának feltételeiről, módjáról és lehetőségeiről. A feleknek az eladó hibákért való felelősségére vonatkozó jogait és kötelezettségeit, ideértve az eladó jótállását, a vonatkozó kötelező érvényű rendeletek (különösen a Cseh Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 2099. és azt követő, valamint 2158. és azt követő §-ának rendelkezései) szabályozzák. A termék megrendelése előtt a vásárló köteles megismerkedni az Üzleti feltételekkel és a Panasztételi eljárással. A kötelező érvényű megrendeléssel a vásárló megerősíti, hogy az Üzleti feltételekről és a Panasztételi eljárásról tájékoztatva volt. Az eladó minden eladott termékhez a vásárlást igazló okmányt állít ki, ami garanciaként szolgál az esetleges reklamáció esetén.

Az eladó a vásárlóval szemben felelős azért, hogy az eladott termék megfelel az adásvételi szerződésnek, és különösen, hogy hibátlan. Az adásvételi szerződésnek való megfelelés azt jelenti, hogy az eladott áruk minősége és használati tulajdonságai megegyeznek az eladó vagy a gyártó által deklarált tulajdonságoknak.

Ha a termék az átvételkor nem felel meg az adásvételi szerződésnek, a vevőnek jogában áll, hogy a terméket a vásárló kérésének megfelelően az eladó indokolatlan késedelem nélkül helyreállítsa az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba csere vagy javítás útján. Ha ez az eljárás nem lehetséges, a vevő ésszerű engedményt kérhet a termék árából vagy felbonthatja a szerződést. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő tudott a vételi szerződéssel fennálló ellentétről vagy az ellentétet ő maga okozta. Az adásvételi szerződéssel való ellentmondást, amely a dolog kézhezvételétől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, már a kézhezvételkor létezőnek kell tekinteni, kivéve, ha az ellentmond az ügy természetének, vagy ha nem bizonyított az ellenkezője.

A vásárló a jogait az eladó vállalkozásának címén érvényesítheti.A jótállás nem a következő károkra nem vonatkozik:

1. az áru mechanikai károsodása,

2. az áruk olyan körülmények között történő használata – hőmérséklet, por, páratartalom, a környezet kémiai és mechanikai hatásai –, amelyek nem felelnek meg közvetlenül az eladó vagy a gyártó által meghatározott körülményeknek,

3. szakszerűtlen beszerelés, kezelés, karbantartás vagy a termék gondozásának elhanyagolása,

4. az árut a dokumentációban feltüntetett vagy az általános alapelvekkel ellentétben túlzott mértékű terhelésnek vagy használatnak tették ki,

5. szakszerűtlen beavatkozás vagy a paraméterek módosítása esetén,

6. áru, amit az ügyfél módosított

7. az árut természeti csapás vagy vis maior károsította.


Azokra az izzókra és egyéb fényforrásokra, akkumulátorokra és működési patronokra, amelyek a vásárolt termék részét képezik, és így teljesen ingyen vannak, a garancia nem vonatkozik. Ezek promóciós cikkek!

A törvényes garanciaidő 24 hónap.A reklamáció folyamata

Ha az ügyfél reklamálni kívánja a www.jumboshop.hu online áruházban vásárolt terméket, akkor panasztételi formanyomtatvány gyors kitöltésével járhat el, ahol megadja a termék típusát, kódját, az áruszámla számát vagy a rendelés számát és a hiba leírását. A meghibásodásról tanácsos fényképet is mellékelni. Két munkanapon belül felvesszük a kapcsolatot az ügyféllel, és tájékoztatjuk a reklamáció következő lépéseiről. Javasoljuk, hogy az árut eredeti csomagolásban vagy megfelelő szállítócsomagolásban küldje vissza, mivel az eladó az áruk kézhezvétele előtt nem vállal felelősséget az esetleges mechanikai károkért. Indokolt panasz esetén az ügyfélnek joga van a biztonságos kézbesítéshez szükséges minimális összegű postai költségtérítéshez (ehhez a szállítást igazoló dokumentumot kell csatolni). Indokolatlan panasz esetén a vevő nem jogosult a panasz kezelésével kapcsolatos költségeinek megtérítésére. A pénzt általában a reklamációs formanyomtatványon feltüntetett bankszámlára térítjük vissza. Ha az ügyfél kivételesen postai úton csekken kéri a termék árának visszafizetését, ezért 700 HUF számolunk fel.


A reklamáció elintézése

Az eladó vagy a gyártó megítéli az áru hibájára vonatkozó reklamáció jogosultságát és ezután e-mailben vagy telefonon értesíti az ügyfelet a reklamáció elintézésének módjáról.

EgyetértekEz a weboldal sütiket használ